Kansrijk Lesgeven: Interacties in de Klas (KLIK)

Home

Kansrijk Lesgeven: Interacties in de Klas

Welkom op de website van KLIK. 

In een klaslokaal vinden er continu interacties plaats; tussen de leerkracht en één of meerdere leerlingen, of tussen leerlingen onderling. De leerkracht stelt bijvoorbeeld een vraag aan een leerling, of loopt langs bij een tafel om extra uitleg te geven. Leerlingen kletsen met elkaar tijdens de pauze en gaan vriendschappen met elkaar aan. Binnen het wetenschappelijke onderzoek KLIK kijken wij naar de dagelijkse interacties tussen de leerkracht en leerlingen – en leerlingen onderling. Wij zijn benieuwd hoe deze dagelijkse interacties bijdragen aan gelijke onderwijskansen voor leerlingen met verschillende etnische en sociale achtergronden. Daarnaast willen we meer weten over sociale relaties tussen leerlingen met verschillende achtergronden.

Waarom willen wij dit beter begrijpen? In Nederland is er sprake van een toenemende diversiteit in de samenleving. Ondertussen worden de verschillen tussen groepen steeds groter; verschillen in onderwijskansen en segregatie tussen groepen nemen toe. Op basisscholen komen kinderen van allerlei verschillende achtergronden samen om te leren. Het doel van het onderwijs is om al deze leerlingen te helpen in hun cognitieve en sociale ontwikkeling. Leerkrachten spelen hierbij een belangrijke rol, zij zijn dagelijks met de leerlingen in contact. Om die reden onderzoeken wij de manier waarop dagelijkse interacties kunnen bijdragen aan gelijke onderwijskansen en positieve relaties tussen leerlingen van verschillende achtergronden.

De kennis en inzichten die het onderzoek oplevert kunnen direct toegepast worden in lerarenopleidingen of door leerkrachten zelf. 

Wilt u meer weten? Lees dan verder op de website, u vindt hier alle informatie over het project.