Kansrijk Lesgeven: Interacties in de Klas (KLIK)

Wat is het doel van het onderzoek?

De klas is een plek met verschillende leerlingen, zij verschillen bijvoorbeeld in hun culturele en sociale achtergronden. Het is belangrijk dat alle kinderen goed kunnen leren en zich fijn voelen op school.

Leerkrachten spelen hierin een grote rol. In dit project onderzoeken wij hoe de leerkracht kan bijdragen aan gelijke onderwijskansen voor ieder kind. Wij kijken ook hoe de leerkracht fijne relaties tussen verschillende kinderen kan bevorderen. Wij hopen met ons onderzoek bij te dragen aan kennis voor leerkrachten. Met de resultaten van ons onderzoek kunnen we leerkrachten nog beter opleiden en voorlichten over hoe zij les kunnen geven aan kinderen met verschillende achtergronden in een klas. De deelname van uw kind is voor ons belangrijk om dit doel te bereiken.