Kansrijk Lesgeven: Interacties in de Klas (KLIK)

Wat is het doel van het onderzoek?

In een klaslokaal vinden er bijna continue interacties plaats; tussen een leerkracht en één of meerdere leerlingen, of tussen leerlingen onderling. We weten nog niet precies hoe deze interacties bijdragen aan gelijke onderwijskansen en positieve relaties tussen leerlingen met verschillende achtergronden. Dit onderzoek heeft daarom als doel om antwoord te krijgen op de volgende vragen: 

  • Hoe leerkrachten, door hun interacties met leerlingen, bij kunnen dragen aan de motivatie, inzet en leeruitkomsten van leerlingen met verschillende achtergronden.
  • Hoe leerkrachten, door hun interacties met leerlingen, bij kunnen dragen aan positieve relaties tussen leerlingen met verschillende achtergronden en aan een positieve houding over diversiteit.
  • Waarom verschillen leerkrachten in hun dagelijkse interacties in de klas?

In dit onderzoek kijken we naar de manier waarop leerkrachten interacteren met verschillende leerlingen in de klas. Ook meer homogene (niet-diverse) klassen kunnen meedoen aan het onderzoek, omdat we op die manier verschillende soorten klassen kunnen vergelijken.  

De nieuwe wetenschappelijke kennis en inzichten over dagelijkse interacties van de leerkracht dat project KLIK oplevert, zullen onder andere worden gebruikt in de lerarenopleiding. (Beginnende) leerkrachten hopen we zo meer handvatten aan te reiken voor het vormgeven van hun interacties.