Kansrijk Lesgeven: Interacties in de Klas (KLIK)

Wat gebeurt er als mijn kind meedoet?

Tijdens dit schooljaar zal er drie keer een schoolbezoek plaatsvinden: in het najaar, de winter en het voorjaar. Er komt een onderzoeker naar de klas van uw kind. Uw kind vult een vragenlijst in over het lesgeven van de juf of meester, hun motivatie, hun omgang met klasgenoten, en hun ideeën over verschillende groepen mensen in Nederland. In deze vragenlijst worden ook vragen over klasgenoten gesteld, bijvoorbeeld: ‘Wie van jouw klasgenoten zijn jouw beste vrienden?’. Tot slot zullen we de schoolresultaten van uw kind opvragen bij de leerkracht. Tijdens het schoolbezoek vult de leerkracht ook een vragenlijst in. Zij vullen vragen in over hoe zij lesgeven aan de hele klas, en aan verschillende leerlingen daarbinnen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 45 minuten en vindt plaats onder schooltijd. Als dank geven we de klas een cadeau. 

Om erachter te komen wat de sociaaleconomische achtergrond van uw kind is, zouden we u als ouder(s)/verzorger(s) ook graag enkele vragen willen stellen over uw opleidingsniveau en beroep. Vult u deze liever niet in? Dan is dat geen enkel probleem. Uw kind kan dan nog steeds meedoen met KLIK. 

Dus… in het kort

  • Drie schoolbezoeken in het schooljaar 2023-2024 (in het najaar, de winter en het voorjaar);
  • Invullen vragenlijsten door de leerlingen en de leerkracht
  • Een aantal vragen aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen