Kansrijk Lesgeven: Interacties in de Klas (KLIK)

Voor scholen

Op de basisschool komen kinderen met allerlei verschillende kenmerken, achtergronden en behoeften samen in de klas. Leerkrachten interacteren voortdurend met al deze kinderen. Binnen het project KLIK onderzoeken we hoe deze dagelijkse interacties van de leerkracht bijdragen aan gelijke onderwijskansen voor kinderen met verschillende etnische en sociale achtergronden. Daarnaast onderzoeken wij hoe deze interacties bijdragen aan positieve relaties tussen kinderen met verschillende achtergronden, en hoe kinderen kijken naar deze verschillen. 

We zijn benieuwd naar hoe zowel de leerkracht als de kinderen deze dagelijkse interacties in de klas ervaren. Om hier een goed beeld van te krijgen, vragen we leerkrachten die lesgeven in de bovenbouw van het basisonderwijs om deel te nemen aan ons onderzoek.