Kansrijk Lesgeven: Interacties in de Klas (KLIK)

Hoe zit het met de privacy?

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Nederlandse universiteiten hanteren strenge regels voor de opslag van zulke gegevens. De leerkracht of school krijgt niet te weten wat uw kind heeft geantwoord op de vragenlijsten. Wel zullen we leerkrachten na afloop op een algemene en samenvattende manier over hun hele klas informeren. Persoonlijke informatie van uw kind (de naam van uw kind en de school) wordt alleen tijdens de dataverzameling gebruikt om de antwoorden van uw kind tijdens verschillende meetrondes aan elkaar te koppelen. Als het project is afgerond, wordt deze persoonlijke informatie meteen verwijderd en worden de anonieme gegevens volgens de geldende regelgeving nog maximaal 10 jaar bewaard. Onderzoekers gebruiken gegevens dan eventueel nog voor verder onderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en door vertaald naar bruikbare materialen voor leraren en lerarenopleidingen, zonder dat uw kind te identificeren is.