Kansrijk Lesgeven: Interacties in de Klas (KLIK)

Hoe zit het met de privacy?

In ons onderzoek gaan we vertrouwelijk om met de gegevens die we van de leerkracht en leerlingen ontvangen. Lees hieronder wat dit inhoudt. 

  • De verzamelde gegevens worden opgeslagen op streng beveiligde servers van de Universiteit Utrecht waar alleen de onderzoekers bij kunnen.
  • De verzamelde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Dit houdt in dat we geen namen van de deelnemers en scholen bewaren, in plaats daarvan gebruiken we codes.   
  • Persoonlijke informatie, in de vorm van de naam van de leerkracht en de school, wordt alleen tijdens de dataverzameling bewaard, los van uw antwoorden op de vragenlijst. Dit is nodig zodat we de informatie van de verschillende meetmomenten aan elkaar kunnen koppelen. Meteen nadat de dataverzameling klaar is (augustus 2024), wordt deze informatie verwijderd. 
  • De gegevens en resultaten worden op geen enkele manier besproken met, of doorgegeven aan de school van de deelnemende leerkracht of andere betrokkenen. 
  • De antwoorden die leerlingen geven op de vragen zijn geheim en worden niet besproken met de leerkracht, school of andere betrokkenen.
  • De resultaten van het onderzoek zijn altijd op groepsniveau; We doen uitspraken over de hele klas of deelnemende leerlingen in het algemeen maar nooit over individuele leerlingen.  
  • Als het project is afgerond, worden de geanonimiseerde gegevens volgens de geldende regelgeving nog maximaal 10 jaar bewaard, omdat onderzoekers deze dan nog gebruiken voor verder onderzoek en de kwaliteit van het onderzoek gecontroleerd kan worden.

Dit onderzoek is goedgekeurd door de Facultaire Ethische Toetsingscomissie (FETC) van de Universiteit Utrecht, faculteit sociale wetenschappen (nr: 22-0476). 

Meer informatie over privacy vindt u in de [https://www.uu.nl/organisatie/praktische-zaken/privacy/privacyverklaring‘privacyverklaring’] van de Universiteit Utrecht. Vragen over privacy kunt u stellen via privacy@uu.nl